Tag: dau hieu mang thai tuan thu 4

  • Sự phát triển của thai nhi 4 tuần tuổi

    Sự phát triển của thai nhi 4 tuần tuổi

    Thai nhi 4 tuần tuổi là thời điểm phôi thai trong bụng đã phát triển hơn và cũng là thời điểm thích hợp nhất để mẹ sử dụng que thử thai xác định xem mình đã mang thai thật sự hay chưa. 

    Tuần 4 | 21/05/2018