Mới sinh

Kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh, quá trình phát triển của trẻ sơ sinh, kỹ năng nuôi dạy trẻ sơ sinh mà mẹ nên biết. Bên cạnh đó cảnh báo những yếu tố tạo ra nguy hiểm trong thời gian trẻ mới sinh