DỊCH VỤ MÔ TẢ GIÁ (VNĐ/ THÁNG)
Topic Sponsor Topic và thông điệp của quý khách được đảm bảo lan truyền trên cộng đồng mẹ và bé conlatatca.vn với lượng tương tác được cam kết. 4.000.000/Topic
Box Sponsor Tạo một chuyên mục (box) riêng theo nhu cầu của quý khách, định hướng người dùng tham gia trao đổi, tìm hiểu về chủ đề trong chuyên mục. 30.000.000/Box
Facebook Sponsor Post Thông điệp của quý khách được chia sẻ trên fanapge Con là tất cả với lượng fans 340.000. Được hỗ trợ quảng cáo sponsor post. Cam kết tiếp cận tối thiểu 50.000 bà mẹ trên Facebook. 3.000.000/Post
PR Article Bài viết quảng bá thương hiệu, dịch vụ của quý khách được ưu tiên hiển thị với lượng tương tác được cam kết. 4.000.000/Bài