VỊ TRÍ BANNER MÔ TẢ GIÁ (VNĐ/ THÁNG)
Top Banner 970x180. Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở trang chủ của conlatatca.vn và các trang trong. 20.000.000
Float Banner (Right/Left) 970x180. Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở trang chủ của conlatatca.vn và các trang trong. 20.000.000
Feature Banner 300x500. Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở trang chủ của conlatatca.vn và các trang trong. 20.000.000
Slidebar Rectangle Banner (1,2) 300x250. Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở trang chủ của conlatatca.vn và các trang trong. 15.000.000
Slidebar Rectangle Banner (3,4) 300x250. Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở trang chủ của conlatatca.vn và các trang trong. 10.000.000
Footer Banner 728x90. Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở trang chủ của conlatatca.vn và các trang trong. 20.000.000
Mobile Top Banner 300x100. Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở trang chủ của conlatatca.vn và các trang trong. Tuỳ biến hiển thị với tất cả màn hình smartphone. 25.000.000
Mobile Rectangle Banner 300x250. Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở trang chủ của conlatatca.vn và các trang trong. Tuỳ biến hiển thị với tất cả màn hình smartphone. 20.000.000
Mobile Fullsize Banner 300x900. Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị full màn hình, đằng sau text trong bài viết trên mobile. 20.000.000