Dấu hiệu chuẩn xác giúp mẹ nhận biết thai 6 tuần tuổi đã vào tử cung chưa Dấu hiệu chuẩn xác giúp mẹ nhận biết thai 6 tuần tuổi đã vào tử cung chưa 0

Thai vào tử cung là điều mà các mẹ luôn mong ngóng trong các tuần thai đầu tiên để xác định chắc chắn mình đã đậu thai. Việc mẹ biết rõ thai 6 tuần đã vào tử cung chưa cũng sẽ...

Tuần 6

Tuần thai thứ 6, tay và chân của bé hình thành, bán cầu đại não không ngừng phát triển và kích thước của bé đã gấp đôi so với tuần trước