Tuần 4

Tuần thai thứ 4, phôi thai tăng trưởng rất mãnh liệt. Trong khi đó, mẹ có thể dùng que thử thai để kiểm tra chính xác việc mình đang mang thai hay không.