Tuần 38

Tuần thai thứ 38, bé vẫn sẽ tích cực hoạt động trong bụng mẹ dù chật chội và mẹ cần lưu tâm các dấu hiệu chuyển dạ cũng như kiểm tra lại đồ dùng cần thiết khi vào viện nhé!