Tuần 37

Tuần thai thứ 37, bụng mẹ đã quá chật chội so với kích thước như trái dưa hấu của bé. Thời điểm này mẹ cần hết sức lưu ý vì bé có thể chào đời bất cứ lúc nào.