Rặn đẻ tự nhiên và rặn đẻ theo hướng dẫn - Cách nào tốt nhất cho mẹ bầu? Rặn đẻ tự nhiên và rặn đẻ theo hướng dẫn - Cách nào tốt nhất cho mẹ bầu? 0

Nếu như ở Việt Nam, các mẹ bầu thường được bác sĩ khuyến khích rặn đẻ tự nhiên thì tại Mỹ bà bầu sẽ được hướng dẫn rặn đẻ. Vậy phương pháp rặn đẻ nào sẽ tốt hơn cho sức khỏe...

Tuần 35

Tuần thai thứ 35, bé đã nặng khoảng 2,7kg và đầu đã chúc xuống dưới. Lớp lông tơ và sáp bao phủ quanh người bé cũng đang rụng dần.