Tuần 30

Tuần thai thứ 30, bé đang trên đà chuẩn bị tăng tốc phát triển về cân nặng. Nhiều bé đã có thể quay đầu xuống dưới từ tuần thai này.