Tuần 3

Phôi thai ở tuần thai thứ 3 có hình dạng giống một quả bóng nhỏ. Mẹ có thể đã bị trễ kinh khoảng 1 tuần và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mang thai.