Tuần 25

Tuần thai thứ 25, bé đang tập làm quen với việc hít thở trong túi nước ối. Giai đoạn này, mẹ có thể nhận ra những vết rạn bởi bụng mẹ đang tăng kích cỡ nhanh chóng.