Dây rốn quấn cổ 2, 3 vòng là do mẹ bầu bước qua võng, đeo nhiều trang sức? Dây rốn quấn cổ 2, 3 vòng là do mẹ bầu bước qua võng, đeo nhiều trang sức? 0

Có khá nhiều kinh nghiệm dân gian cho rằng thai nhi bị dây rốn quấn cổ 3 vòng, 2 vòng là do mẹ bầu bước qua võng, mổ gà, vịt trong nhà hay đeo trang sức nhiều. Vậy trên thực...

Tuần 25

Tuần thai thứ 25, bé đang tập làm quen với việc hít thở trong túi nước ối. Giai đoạn này, mẹ có thể nhận ra những vết rạn bởi bụng mẹ đang tăng kích cỡ nhanh chóng.