Tuần 22

Tuần thai thứ 22, mọi cơ quan của bé đã gần như hoàn thiện. Đây là mốc thời gian quan trọng để mẹ đi siêu âm tầm soát dị tật thai nhi.