Tuần 20

Tuần thai thứ 20, chuyển động của bé cụ thể hơn và mẹ cũng cảm nhận được rõ ràng. Bụng mẹ lúc này đã to nên cần chú ý trong việc di chuyển và giữ trọng tâm.