Tuần 17

Tuần thai thứ 17, bé di chuyển nhiều hơn và mẹ có thể cảm nhận được chúng. Bụng mẹ to dần nên sẽ cảm thấy mệt hơn khi làm việc gì đó.