Tuần 16

Tuần thai thứ 16, bé có thể nhạy cảm hơn với ánh sáng và đôi lần mẹ sẽ cảm nhận được bé nấc cụt. Bụng mẹ cũng đã lớn hơn nhiều do bé phát triển nhanh.