Tuần 15

Tuần thai thứ 15, bé có những biểu hiện nhăn và căng cơ mặt. Một số mẹ có thể cảm thấy hiện tượng thai máy sớm ở tuần này nhưng một số mẹ lại chưa.