Thai giáo tháng thứ 4 kích thích phát triển thị giác: Mẹ cần lưu ý những gì? Thai giáo tháng thứ 4 kích thích phát triển thị giác: Mẹ cần lưu ý... 0

Phương pháp thai giáo tháng thứ 4 bằng ánh sáng là bước đệm để thai nhi hình thành đôi mắt khỏe và nhạy bén với ánh sáng bên ngoài.

Tuần 15

Tuần thai thứ 15, bé có những biểu hiện nhăn và căng cơ mặt. Một số mẹ có thể cảm thấy hiện tượng thai máy sớm ở tuần này nhưng một số mẹ lại chưa.