Tuần 14

Tuần thai thứ 14, bé yêu và mẹ bước vào giai đoạn tam cá nguyệt thứ 2. Mẹ sẽ cảm thấy "dễ thở" hơn nhiều so với những tuần đầu mang thai.