Tuần 11

Tuần thai thứ 11, các cơ quan của bé đã ở gần đúng vị trí. Bé nặng khoảng 15 gam và tương đương với một trái sung mập mạp.