Túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai nguy hiểm như thế nào? Túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai nguy hiểm như thế nào? 0

Túi ối là một trong những phần quan trọng không thể thiếu tạo tiền đề cho sự phát triển của thai nhi. Vậy kích thước túi ối chuẩn là bao nhiêu và trường hợp túi ối nhỏ hơn so...

Tuần 10

Thai nhi ở tuần 10, mầm răng và dạ dày của bé đã được hình thành. Lúc này, bé dài khoảng 4cm và tương đương một trái quất.