Tư thế nằm khi bị dọa sảy thai mẹ bầu nào cũng nên biết Tư thế nằm khi bị dọa sảy thai mẹ bầu nào cũng nên biết 0

Mẹ bầu nên tìm tư thế nằm khi bị dọa sảy thai thích hợp để giúp mẹ cảm thấy dễ chiu và không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.

Tuần 10

Thai nhi ở tuần 10, mầm răng và dạ dày của bé đã được hình thành. Lúc này, bé dài khoảng 4cm và tương đương một trái quất.