Tuần 1

Tuần thai thứ 1 là khởi đầu cho hành trình mang thai của mẹ nhưng thực chất mẹ vẫn chưa biết mình có bầu và chỉ mới đang bước vào giai đoạn rụng trứng.