Vấn đề về tràng hoa quấn cổ thai nhi

13:09:51 23/09/2015
Nguyễn Thị Mai

Câu hỏi của

Nguyễn Thị Mai
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 36
  • Hình ảnh 1
  • Câu hỏi 6

Các mẹ ơi! Mình mang thai tuần 32 hôm nay mình đi siêu âm bsi bảo dây rôn quấn cổ bé, mình sợ không sinh thường được

Các mẹ ơi! Mình mang thai tuần 32 hôm nay mình đi siêu âm bsi bảo dây rôn quấn cổ bé, mình sợ không sinh thường được

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.