Tư vấn chọn bệnh viện sinh

10:09:19 23/09/2015
Nguyễn Thị Thắm

Câu hỏi của

Nguyễn Thị Thắm
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 4

Em được tư vấn là bệnh viện bảo đảm thực hiện da kề da giữa mẹ và con ngay sau khi sinh. Em chỉ có thắc mắc là nếu em không sinh thường được mà phải sinh mổ (do được dự báo là thai to)

Em được tư vấn là bệnh viện bảo đảm thực hiện da kề da giữa mẹ và con ngay sau khi sinh. Em chỉ có thắc mắc là nếu em không sinh thường được mà phải sinh mổ (do được dự báo là thai to) thì việc da kề da có được thực hiện ngay lập tức và kéo dài 1 tiếng ngay sau khi sinh không ạ? Ai biết hay đã trải qua thì có em ý kiến với ạ?

1 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.