Thai lớn dẫn đến khó sinh thường

15:09:25 23/09/2015
Yến Trang

Câu hỏi của

Yến Trang
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 4

Em sắp sinh rồi, tuần 36 rồi ạ, bsi bảo em thai lớn có thể sẽ khó sinh thường, em không biết sinh mổ có sao không ạ? Ai chia sẻ em với.

Em sắp sinh rồi, tuần 36 rồi ạ, bsi bảo em thai lớn có thể sẽ khó sinh thường, em không biết sinh mổ có sao không ạ? Ai chia sẻ em với.

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.