Thắc mắc bé bị bệnh lãng tai

17:09:12 23/09/2015
Huỳnh Tiên

Câu hỏi của

Huỳnh Tiên
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 15
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 4

Bé nhà có hiện tượng giống như bị lãng tai ấy mọi người. Khi mọi người tác động hoạt tạo ra âm thanh lớn thì bé mới phát hiện và chú ý.... hoạt khu giao tiếp vs

Bé nhà có hiện tượng giống như bị lãng tai ấy mọi người. Khi mọi người tác động hoạt tạo ra âm thanh lớn thì bé mới phát hiện và chú ý…. hoạt khu giao tiếp vs bé hay làm điều gì để thu hút ảnh nhìn của bé. Nòi chung rất khó để thu hút bé. Không biết bé có triệu chứng như mình nói không?

3 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.