Sử dụng que thử thai

14:09:38 22/09/2015
Ngọc Quỳnh

Câu hỏi của

Ngọc Quỳnh
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 1
  • Câu hỏi 4

Sau khi thử thai có kết quả dương tính mà em lại bắt đầu ra máu? Điều đó có nghĩa là gì ạ? Ai gặp tình trạng này rồi chia sẻ em với ạ, em lo quá.hix

Sau khi thử thai có kết quả dương tính mà em lại bắt đầu ra máu? Điều đó có nghĩa là gì ạ? Ai gặp tình trạng này rồi chia sẻ em với ạ, em lo quá.hix

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.