Sắp sinh mà bị đau nhức nữa bầu ngực

09:09:04 28/09/2015
Nguyễn Thị Sen

Câu hỏi của

Nguyễn Thị Sen
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 6

Các mẹ có mẹ nào ở tuần 38 sắp sinh mà bị đau nhức nửa bầu ngực như mình không?. Sữa vẫn rỉ rỉ ra nhưng bầu ngực dưới đau và nhức lắm.

Các mẹ có mẹ nào ở tuần 38 sắp sinh mà bị đau nhức nửa bầu ngực như mình không?. Sữa vẫn rỉ rỉ ra nhưng bầu ngực dưới đau và nhức lắm.

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.