Phan biệt hành kinh và mang thai

14:09:53 22/09/2015
Võ Thị Diễm Hương

Câu hỏi của

Võ Thị Diễm Hương
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 4

Làm sao phân biệt hành kinh và mang thai vậy mọi người?

Làm sao phân biệt hành kinh và mang thai vậy mọi người?

2 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.