Nổi những mảng như muỗi đốt khi mang thai

15:09:06 22/09/2015
Thanh Hoài

Câu hỏi của

Thanh Hoài
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 4

Toàn thân em sau khi tắm xong tự dưng nổi lên những mảng như muỗi đốt ấy, em mang thai tuần thứ 10 rồi ạ. Không biết triệu chứng trên là gì ạ, có ai biết chỉ em với ạ? Em lo quá.huhu

Toàn thân em sau khi tắm xong tự dưng nổi lên những mảng như muỗi đốt ấy, em mang thai tuần thứ 10 rồi ạ. Không biết triệu chứng trên là gì ạ, có ai biết chỉ em với ạ? Em lo quá.huhu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.