Mất ngủ trong thai kỳ

08:09:49 23/09/2015
Huyền Baby

Câu hỏi của

Huyền Baby
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 5

Có mẹ nào bị mất ngủ k? Mình đang tuần 24 mà mấy hum nay nằm mãi k ngủ đc lật hết bên này sang bên kia mà vẫn k thoải mái hic hic

Có mẹ nào bị mất ngủ k? Mình đang tuần 24 mà mấy hum nay nằm mãi k ngủ đc lật hết bên này sang bên kia mà vẫn k thoải mái hic hic

4 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.