Mang thai có được siêu âm 4D

09:09:28 23/09/2015
Duyên Trần

Câu hỏi của

Duyên Trần
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 6

Mang thai tuần 25 em có thể đi siêu âm 4D được không ạ?

Mang thai tuần 25 em có thể đi siêu âm 4D được không ạ?

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.