Mang thai có được ăn cơm cháy?

15:09:41 22/09/2015
Vân Thanh

Câu hỏi của

Vân Thanh
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 6

Mang thai có được ăn cơm cháy không ạ? Em 8 tuần rồi ạ?

Mang thai có được ăn cơm cháy không ạ? Em 8 tuần rồi ạ?

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.