Không có sữa non ở giai đoạn cuối thai kỳ

08:09:41 28/09/2015
Duyên Trần

Câu hỏi của

Duyên Trần
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 6

Các mẹ thông thái cho m hỏi với. Mình 35 tuần rồi mà chẳng thấy tý sữa non nào cả liệu sau này sinh bé ra mình có bị ít sữa

Các mẹ thông thái cho m hỏi với. Mình 35 tuần rồi mà chẳng thấy tý sữa non nào cả liệu sau này sinh bé ra mình có bị ít sữa không các mẹ hic. Lo quá!

2 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.