Khó ngủ trong thai kỳ

15:09:47 24/09/2015
Mẹ Ngọc

Câu hỏi của

Mẹ Ngọc
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 11
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 6

36 tuần mà khó ngủ quá các mẹ ạ. Cứ xoay bên này bên kia ko biết có ảnh hưởng đến con ko? Có mẹ nào như e không ạ?

36 tuần mà khó ngủ quá các mẹ ạ. Cứ xoay bên này bên kia ko biết có ảnh hưởng đến con ko? Có mẹ nào như e không ạ?

2 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.