Ho nhiều trong thai kỳ

13:09:39 23/09/2015
Thúy Kiều

Câu hỏi của

Thúy Kiều
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 8
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 4

Các Mẹ cho e hỏi tí. Có Mẹ nào 31tuần mà ho nhiều không?E ho đến rát cổ đau cả bụng,nhiều khi muốn tống hết đồ ăn trong bụng ra ấy. Mọi người bảo do em bé mọc tóc!Không biết

Các Mẹ cho e hỏi tí. Có Mẹ nào 31tuần mà ho nhiều không?E ho đến rát cổ đau cả bụng,nhiều khi muốn tống hết đồ ăn trong bụng ra ấy. Mọi người bảo do em bé mọc tóc!Không biết có phải không các mẹ?

2 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.