Hắt xì liên tục trong thai kỳ

15:09:57 22/09/2015
Mỹ Thắm

Câu hỏi của

Mỹ Thắm
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 5

Chào các mẹ, con em được 9 tuần mà e toàn hắt xì liên tục. Mỗi lần hắt xì là lại lo.k biết có ảnh hưởng gì đến con k các mẹ?

Chào các mẹ, con em được 9 tuần mà e toàn hắt xì liên tục. Mỗi lần hắt xì là lại lo.k biết có ảnh hưởng gì đến con k các mẹ?

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.