Dấu hiệu sắp sinh

10:09:04 24/09/2015
Xuân Hiền

Câu hỏi của

Xuân Hiền
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 5

Các mẹ đã sinh rồi cho mình hỏi xem là từ đêm qua mình ra ít dịch nhày màu hồng đó có phảj máu báo sắp sinh k?mình đc 38w rồi.

Các mẹ đã sinh rồi cho mình hỏi xem là từ đêm qua mình ra ít dịch nhày màu hồng đó có phảj máu báo sắp sinh k?mình đc 38w rồi.

4 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.