Dấu hiệu mang thai

14:09:21 25/09/2015
Ngọc Hân

Câu hỏi của

Ngọc Hân
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 6

Sáng nay e thử.hôm nay là 12 ngày sau qh. E chưa tới ngày kinh.liệu như này đã chính xác chưa các mẹ nhĩ.

Sáng nay e thử.hôm nay là 12 ngày sau qh. E chưa tới ngày kinh.liệu như này đã chính xác chưa các mẹ nhĩ.

2 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.