Đau bụng dưới dấu hiệu sắp sinh

15:09:16 23/09/2015
Hà Thu Hoài

Câu hỏi của

Hà Thu Hoài
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 1
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 5

Các mẹ ơi từ sáng đến giờ em đau buốt và gàng bụng dưới lắm. Có phải là em sắp đẻ rồi không?

Các mẹ ơi từ sáng đến giờ em đau buốt và gàng bụng dưới lắm. Có phải là em sắp đẻ rồi không?

2 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.