Đặt tên cho con

14:09:40 23/09/2015
Mẹ Như

Câu hỏi của

Mẹ Như
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 24
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 6

Mình tên nguyễn Văn Mai sinh ngày 10/11/1988 âm lịch. Vợ mình sinh ngày 16/08/1990 âm lịch, con đầu tên Nguyễn Linh Đan và con thứ mình sẽ đặt tên gì cho phù

Mình tên nguyễn Văn Mai sinh ngày 10/11/1988 âm lịch. Vợ mình sinh ngày 16/08/1990 âm lịch, con đầu tên Nguyễn Linh Đan và con thứ mình sẽ đặt tên gì cho phù hợp đây. Các mẹ ai biết thì tư vấn giúp em với?

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.