Chưa có sữa non vào cuối kỳ

16:09:18 23/09/2015
Võ Thị Thùy Ân

Câu hỏi của

Võ Thị Thùy Ân
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 6

Còn vài ngày nữa lâm bồn rồi mà chưa có thấy sữa non đâu cả, các mẹ ơi em phải làm sao dây ạ?

Còn vài ngày nữa lâm bồn rồi mà chưa có thấy sữa non đâu cả, các mẹ ơi em phải làm sao dây ạ?

1 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.