Chọn bệnh viện phụ sản ở Hà Nội

08:09:16 23/09/2015
Mẹ Cristina

Câu hỏi của

Mẹ Cristina
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 4

Mình ở Hà Nội. Có mẹ nào dự kiến sinh vào mùng tháng 12 dương ko. Các mẹ định đăng ký sinh viện nào, em định đăng ký sinh viện 354.

Mình ở Hà Nội. Có mẹ nào dự kiến sinh vào mùng tháng 12 dương ko. Các mẹ định đăng ký sinh viện nào, em định đăng ký sinh viện 354.

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.