Bị rau bám mặt trước khi mang thai

17:09:08 22/09/2015
Mẹ Tommy

Câu hỏi của

Mẹ Tommy
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 7
  • Hình ảnh 1
  • Câu hỏi 5

E tâm sự với các mẹ chuyện này : bé nhà em hnay được hơn 19tuần, e đi khám, bsi hỏi thai máy ntn? e trả lời thành thật là e chẳng cảm nhận được gì cả...thế là bị la tơi

E tâm sự với các mẹ chuyện này : bé nhà em hnay được hơn 19tuần, e đi khám, bsi hỏi thai máy ntn? e trả lời thành thật là e chẳng cảm nhận được gì cả…thế là bị la tơi bời. Em rau bám mặt trc . Có mẹ nào giống em không ạ?

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.