Bị lao cột sống khi mang thai

16:09:15 22/09/2015
Nguyễn Thu Hương

Câu hỏi của

Nguyễn Thu Hương
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 4

Em bị lao cột sống và em đã mang thai được 12 tuần không biết có ảnh hưởng đến việc sinh con không? Ai từng bị giống em không ạ?

Em bị lao cột sống và em đã mang thai được 12 tuần không biết có ảnh hưởng đến việc sinh con không? Ai từng bị giống em không ạ?

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.