Bé ngủ hay bị trớ sữa và hộc sữa ra miệng

16:09:54 23/09/2015
Nguyễn Võ Thanh Thanh

Câu hỏi của

Nguyễn Võ Thanh Thanh
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 4

Con em được hai tuần tuổi mà khi ngủ hay bị trớ sữa và hộc sữa ra miệng và mũi mặc dù khi ngủ em đã kê cho em bé ngủ cao và nghiên 30 độ, và em chỉ cho bú sữa mẹ

Con em được hai tuần tuổi mà khi ngủ hay bị trớ sữa và hộc sữa ra miệng và mũi mặc dù khi ngủ em đã kê cho em bé ngủ cao và nghiên 30 độ, và em chỉ cho bú sữa mẹ không cho bú bình nhưng em bé vẫn bị.

3 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.