Bé không chịu ti sữa, cách giải quyết

09:09:53 28/09/2015
Duyên Trần

Câu hỏi của

Duyên Trần
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 6

Có mẹ nào như mình ko? Đưa ti cho con ti, ngoảnh mặt đi chỗ khác, đói thì khóc chứ nhất quyết ko ti mẹ. Con mình mới 10 ngày tuổi.có cách gì đểcon chịu ti ko

Có mẹ nào như mình ko? Đưa ti cho con ti, ngoảnh mặt đi chỗ khác, đói thì khóc chứ nhất quyết ko ti mẹ. Con mình mới 10 ngày tuổi.có cách gì đểcon chịu ti ko các mẹ

1 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.