Bé được 6 tháng, bắt đầu ăn dặm có thể ăn bằng bột yến mạch không?

09:09:27 24/09/2015
Hoa Linh

Câu hỏi của

Hoa Linh
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 4

Mọi người cho em hỏi, bé được 6 tháng, bắt đầu ăn dặm có thể ăn bằng bột yến mạch không? Vì em nghe nói bột yến mạch giàu chất dinh dưỡng. Em cảm ơn ạ.

Mọi người cho em hỏi, bé được 6 tháng, bắt đầu ăn dặm có thể ăn bằng bột yến mạch không? Vì em nghe nói bột yến mạch giàu chất dinh dưỡng. Em cảm ơn ạ.

2 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.