Bé 3 tháng được tiêm bioacimin không?

17:09:59 23/09/2015
Thị Liễu

Câu hỏi của

Thị Liễu
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 35
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 6

Các mẹ ơi bé nhà em 3 tháng 2 ngày đúng được tiêm bioacimin chưa mọi người nhĩ?

Các mẹ ơi bé nhà em 3 tháng 2 ngày đúng được tiêm bioacimin chưa mọi người nhĩ?

3 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.