Bao nhiều tuần thì được sinh mổ

09:09:36 26/09/2015
Nguyễn Minh Huyền

Câu hỏi của

Nguyễn Minh Huyền
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 6

Mọi người ơi cho mình hỏi . Nếu như mình sinh mổ thì thai mình bao nhiêu tuần bác sĩ sẽ hẹn ngày mổ ạ?

Mọi người ơi cho mình hỏi . Nếu như mình sinh mổ thì thai mình bao nhiêu tuần bác sĩ sẽ hẹn ngày mổ ạ?

2 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.