Ăn đào, hồng khi mang thai

14:09:57 24/09/2015
Mẹ Tommy

Câu hỏi của

Mẹ Tommy
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 7
  • Hình ảnh 1
  • Câu hỏi 5

Hội mình có mẹ nào đang mang thai mà ăn hồng với ăn đào k ạ? Hôm mới có bầu e có ăn 1 quả đào và bữa nay thì ăn hồng tự nhiên đọc được thông tin thấy

Hội mình có mẹ nào đang mang thai mà ăn hồng với ăn đào k ạ? Hôm mới có bầu e có ăn 1 quả đào và bữa nay thì ăn hồng tự nhiên đọc được thông tin thấy hoang mang quá.

2 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.